Projekty okładek i wnętrz, mapy, dobór papierów i uszlachetnień
Celem przy projektowaniu stało się przeniesienie katalogów inwestycji z poziomu broszury informacyjnej na poziom edytorialowego magazynu. Zaproponowaliśmy rozwiązanie tworząc odpowiedni projekt graficzny i dobierając papiery oraz uszlachetnienia w postaci tłoczeń, złoceń, lakierów oraz wycięć.
Back to Top