Projekt graficzny nowego wyglądu istniejącej strony Biblioteki Narodowej.

W porozumieniu z Klientem powstał współczesny projekt zgodny z tożsamością Biblioteki Narodowej. Celem było nadanie nowego, uporządkowanego i przejrzystego wyglądu istniejącej już strukturze. Została ona poddana drobnym zmianom w trakcie prac nad stroną, zachowała jednak większość swoich wyjściowych cech.

nawigacja
Pracowaliśmy nad przejrzystością nawigacji odwołując się do istniejącego już systemu. W pracy tej ważne było opracowanie czytelnych graficznie komunikatów typograficznych. Istotną rolę w budowaniu struktury odegrał dobór krojów pism, kolor oraz ich wielkość.
typografia
Przy tak minimalistycznych środkach, dobór krojów pism był bardzo ważnym elementem. Zdecydowaliśmy się na font Söhne Breit oraz Tiempos Headline. 
Połączenie tych dwóch krojów pism jest odpowiedzią na brief, by osiągnąć klasyczny i jednocześnie nowoczesny projekt. Współczesny krój Söhne Breit występuje w tytułach sekcji i tagach. Dzięki swojej szerokiej budowie jest czytelny w małych rozmiarach. Tiempos posiada cechy klasycznego kroju. Użyta odmiana sprawdza się w tytułach.
kolorystyka
Praca nad kolorystyką polegała przede wszystkim na uporządkowaniu i ograniczeniu stosowanych dotychczas barw.  Została ona  podporządkowana funkcjonalności oraz zmieniającej się zawartości strony. Stonowane odcienie szarości stanowiące doskonałe tło dla treści, zostały skontrastowane z charakterystyczną czerwienią Biblioteki Narodowej.
Back to Top