Logo, branding, art direction
Kompleksowa identyfikacja wizualna stworzona dla studia tatuażu Daybreak Ink z Wołomina. Logo stanowi: kontrastowa typografia oraz sygnet wkomponowany w nazwę studia. Mocny, ręcznie wykreślony człon daybreak został zestawiony ze szlachetnym szeryfowym krojem Argesta. Łączy je sygnet - jaskółka. Motyw przewodni oprawy graficznej jak i komunikacji stanowią ikony wzorowane na oldschoolowych tatuażach oraz wspomniany kontrast szeryfowego i bezszeryfowego kroju pisma.
W ramach identyfikacji zostały zaprojektowane: logotyp, zestaw ikon, wizytówki, ulotka, naklejki, oprawa na media społecznościowe, koszulki, projekt strony internetowej, KV wnętrza lokalu.
Ważnym elementem komunikacji dla studia są drukowane materiały promocyjne - ulotki, wizytówki i naklejki. W pracy nad ulotką, istotne było, by oprócz promocji studia była ona przydatnym materiałem informacyjnym, spełniając przy tym funkcję atrakcyjnej grafiki. We współpracy z zespołem studia powstał pomysł połączenia funkcji ulotki z instrukcją/plakatem. Na froncie umieściliśmy prace artystów, z drugiej zaś strony - instruktaż jak pielęgnować tatuaże.
Back to Top