Key visual, ilustracje
Publikacja wydana w ramach akcji „Wymień wspomnienia na notes”. Projekt powstał na potrzeby akcji kulturalno-społecznej, mającej na celu przypomnienie grafika, projektanta mieszkającego w Duczkach w latach 30. XX wieku. Postać Jana Mucharskiego okazała się znakomitym pretekstem do dialogu międzypokoleniowego na temat sztuki oraz historii.
Całość jest wynikiem współpracy z Anną Kurdziel (skład i łamanie), Beatą Mądrakiewicz (animacja)
i Oficyną Peryferie (druk). Notes został wydany w ilości 200 szt. Druk Riso. Strona internetowa
– w fazie projektowej
Back to Top