Używamy plików cookies
OK

Polityka przetwarzania danych osobowych w Goodnews Studio

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Wojdyna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Goodnews Studio Paulina Wojdyna z siedzibą w Duczkach przy ul. Azaliowej 18, posługująca się nr NIP 1251604701 i REGON 522430179 (dalej „Goodnews Studio”). Kontakt z Goodnews Studio w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: hello@onlygoodnews.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Żeby móc świadczyć dla Ciebie usługi Goodnews Studio zgodnie z prawem przetwarza Twoje dane osobowe. W zależności od usługi cele mogą być różne (o czym poniżej), ale zawsze ograniczamy przetwarzanie danych do niezbędnego minimum:

Cel: zawarcie umowy o świadczenie usług i jej wykonanie.
Przetwarzane dane: imię i nazwisko, firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail, numer kontaktowy, PESEL, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Cel: wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat i spełnianie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Przetwarzane dane: imię i nazwisko, firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

Cel: zawieranie i wykonywanie umów z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowanie dokumentów księgowych.
Przetwarzane dane: numer kontaktowy, siedziba, adres miejsca wykonywania działalności, NIP, REGON, numer rachunku bankowego.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Cel: ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Przetwarzane dane: imię i nazwisko, firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail, PESEL, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Goodnews Studio jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami).

Cel: obsługa zapytań odnośnie treści publikowanych na stronie internetowej, oferowanych usług – za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://onlygoodnews.pl/contact/.
Przetwarzane dane: imię i nazwisko, firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku kontaktu handlowego, podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Cel: umożliwienie aktywności osobom odwiedzającym profile Goodnews Studio w mediach społecznościowych Instagram, Facebook i LinkedIn oraz umożliwienie Goodnews Studio efektywnego prowadzenia tych profili, poprzez przedstawianie użytkownikom mediów społecznościowych informacji o bieżącej działalności Goodnews Studio oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów Goodnews Studio oraz jego partnerów.
Przetwarzane dane: nick użytkownika, treść wiadomości.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

Cel: przetwarzanie korespondencji elektronicznej niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową.
Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane zawarte w korespondencji wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

Cel: administrowanie stroną internetową https://onlygoodnews.pl/, badanie i analizowanie aktywności na stronie internetowej.
Przetwarzane dane: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, nazwa dostawcy usług internetowych, data i godzina odwiedzin strony, język i rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, informacje przesyłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Goodnews Studio jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).

Ponadto przetwarzamy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, służące do korzystania ze strony internetowej https://onlygoodnews.pl/. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które przedstawiamy poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
• wpływ na procesy i wygodę korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
• utrzymanie stanu sesji — pliki cookies służą uwierzytelnianiu użytkowników strony. Jeżeli użytkownik loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
• tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, gdy je usuniesz. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie chcesz, żeby pliki cookies były wykorzystywane przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej — możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, dłuższego okresu ładowania się strony oraz ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.
Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujące z Goodnews Studio podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), Microsoft (Microsoft Corporation z siedzibą w USA). Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować niczyjej tożsamości.

Podstawą prawną przetwarzania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się informacja o wykorzystywaniu plików cookies). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W braku zgody na wykorzystywanie plików cookies konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

III. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — w zależności od podjętej decyzji. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wyślij do nas wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail: hello@onlygoodnews.pl.
 2. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

IV. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Goodnews Studio.
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu e-mail, telefonu komórkowego, numeru PESEL lub odpowiednio NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz miejsca zamieszkania lub odpowiednio adresu siedziby firmy — bez tego Goodnews Studio nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. W celu otrzymania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, numeru NIP – bez tego Goodnews Studio nie jest w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 4. W celu zawarcia i wykonania umowy z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych konieczne jest podanie numeru kontaktowego, siedziby, adresu miejsca wykonywania działalności, numeru NIP, numeru i serii dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego – bez tego Goodnews Studio nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie konieczności, przekazujemy Twoje dane osobowe firmom świadczącym usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, współpracującym z nami prawnikom, firmie hostingowej, dostawcom usług IT, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom. Ze swojej strony zapewniamy jednak, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W związku ze świadczeniem usług przez Goodnews Studio i ich promowaniem, Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), Microsoft (Microsoft Corporation z siedzibą w USA). W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy brak jest potrzeby wykonywania operacji na Twoich danych osobowych innych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:
  • do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy zawartej z Goodnews Studio – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy;
  • przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za wystawioną fakturę — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
  • do czasu aż cofniesz zgodę lub do osiągnięcia przez nas celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być przetwarzane nadal w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym), jeżeli taki Ci wskażemy;
  • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Goodnews Studio, w tym do celów marketingu bezpośredniego;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową https://onlygoodnews.pl/.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Masz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Pamiętaj jednak, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Goodnews Studio na adres hello@onlygoodnews.pl.

IX. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem, to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 31.01.2024 r.