Lorem Ipsum
Branding, motion design, stage design, social media
Post Production Forum to wydarzenie skupiające branżę postprodukcji filmowej w Polsce. W procesie postprodukcji kształtuje się ostateczny charakter filmu, uzupełniany o efekty niemożliwe do uzyskania na planie. Celem oprawy graficznej jest ukazanie przekształceń, jakim podlega obraz w procesie postprodukcji.
Back to Top